Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9
Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9