Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao