Bài 3 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 4 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao