Bài 3 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 5 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 6 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao