Bài 2 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Bài 6 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao