Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 4
Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 4