Lớp 5

Bài 1 trang 9 sgk toán 5
Bài 5 trang 9 sgk toán 5