Lớp 9

Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1
Bài 5 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1