Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh trang 3 SGK Ngữ Văn 11
Đọc truyện Tấm Cám, anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác, giữa người tốt với kẻ xấu trong xã hội xưa và nay? ( Trang 14 SGK Văn 11)
Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba - 1442 (Trang 14 SGK Văn 11)
Soạn bài Tinh thần thể dục
Ý nghĩa của việc tự học
Luyện tập về từ Hán Việt lớp 11
Nghị luận xã hội về căn bệnh vô cảm
Nghị luận xã hội chủ đề “Nói không với những tệ nạn xã hội”
Nghị luận xã hội về tinh thần tự học
Luyện tập về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân
Đọc kịch bản văn học
Viết bài tập làm văn số 3 lớp 11
Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo
Luyện tập về tách câu