Biểu cảm về mái trường xưa
Kể lại câu chuyện “Cây tre trăm đốt”
Hãy kể tóm tắt truyện Sọ Dừa
Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động nói về tình bạn mà em đã được chứng kiến trong thời gian học ở cấp tiểu học
Hóa thân vào những que diêm kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc của truyện Cô bé bán diêm (hoặc diễn biến sự việc tương tự, nhưng kết thúc khác)
Phương pháp làm bài thể loại kể chuyện
Kể lại cốt truyện lời ước dưới trăng
Kể về một ngày hội mà em biết
Kể về người hàng xóm
Hãy miêu tả con đường từ nhà đến trường
Tả một em bé mà em yêu quý