Phân tích câu tục ngữ: Đói cho sạch rách cho thơm.
Hãy bình luận câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân.
Phân tích câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách.
Cảm nhận về hình ảnh con cò trong một số bài ca dao dân ca .
Suy nghĩ về câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách (bài 2).
Bình luận câu tục ngữ : Có chí thì nên.
Em hiểu câu nói : Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Vẻ đẹp của thác núi Lư qua hồn thơ tiên Lý Bạch.
Phân tích bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương.