Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản"

Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản"

Người cao - Người thấp

Da trắng - Da đen

Tóc thẳng - Tóc đen

Mắt đén - Mắt nâu