2. Your group chooses the best story which meets the following criteria.

1. Your group is going to take part in a storytelling contest organised by your school. Each group member tells a story about friendship or teacher-student relationships. Think about the following questions. (Nhóm em sắp tham gia cuộc thi kể chuyện do trường em tổ chức.  Mỗi một thành viên trong nhóm kể một câu chuyện về tình bạn, hoặc mối quan hệ thầy-trò. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi gợi ý dưới đây.)

- When and where did it happen?

- What happened to the people in the story?

- What do you like most about the story, or what lessons can you learn from the story?

2. Your group chooses the best story which meets the following criteria. (Nhóm em chọn ra câu chuyện hay nhất mà thỏa mãn được những tiêu chí dưới đây.)

- Content: interesting and relevant to the topic; convevino, a moral message.

(Nội dung: hay và phù hợp với chủ đề, chuyển tải được thông điệp đạo đức.)

- Use of expressive voice, facial expression and gestures, mime, pace, rhythm, eye contact and engagement with the audience.

(Có giọng kể diễn cảm, diễn tả nét mặt, cử chi, điệu bộ, nhịp điệu, ánh mắt và sự lôi cuốn người nghe.)