Soạn bài Cậu bé thông minh trang 4 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Soạn bài Đơn xin vào đội trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Soạn bài chơi thuyền