Soạn bài: Mẹ ốm
Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 12 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Tập làm văn: Nhân vật trong truyện trang 13 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Soạn bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) trang 15 SGK Tiếng Việt 4 tập 1