Bài 19 trang 22 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao
Bài 20 trang 22, SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao
Bài 25 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao