• Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

    Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trường cao đẳng được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1976 theo quyết định số 1784/QĐ của Bộ Giáo dục, trụ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 cho tỉnh Lâm Đồng và cho cả một số tỉnh bạn như Đồng Tháp, Sông Bé...

  • Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

    Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tiền thân là Trường Sơ cấp Y tế được thành lập năm 1978 có địa chỉ tại số 16, đường Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.