• Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

    Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 2, (tên chính thức Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn) là một trường dự bị đại học được đặt tại phố Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Trường nằm trong hệ thống giáo dục đại học của Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam. Thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam.