Vật lý

Bài 11 trang 9 sgk vật lí 12
Bài 1 trang 17 SGK Vật lí 12
Câu 3 trang 17 SGK Vật lí 12